Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

De koopovereenkomst


Wie maakt de koopovereenkomst als een huis heb gekocht?

De verkopende partij maakt de koopovereenkomst op. Steeds meer diensten worden online aangeboden en is goedkoper voor de consument. Wij hebben een dienst van een online notaris waar de verkoper een koopovereenkomst online kan invullen.

Is een koopovereenkomst voorlopig? 
Men hoort nog steeds dat een koopovereenkomst getekend tussen een verkoper en koper voorlopig is.

Let op!! Een getekende koopovereenkomst waarbij alle ontbindende voorwaarden verlopen / afgelopen zijn is definitief. De notaris neemt artikelen uit deze koopovereenkomst over in de notariële akte die bij de notaris wordt getekend door jou als koper en de verkoper, waarmee het eigendom juridisch overgaat naar de koper. Of wel: Jij hebt nu een huis in eigendom.

Hoe gaat het tekenen van de koopovereenkomst?

Jij maakt samen met de verkoper een afspraak voor het tekenen van de koopovereenkomst. Deze neem je samen met de verkoper door. Als deze koopovereenkomst getekend is in 3-voud, dan krijgt de verkoper één exemplaar, jij krijgt er één en één exemplaar verstuurt de verkoper of geeft hij af bij de notaris die jij als koper hebt uitgekozen.

Wie bepaalt de keuze van de notaris?

Als jij een huis koopt onder het noem: Kosten Koper, dan bepaal jij als koper de notaris. Jij als koper betaalt deze immers ook.

Wanneer kan een koper een getekende koopovereenkomst nog ontbinden?

In de koopovereenkomst staan vaak deze ontbindende voorwaarden:

  • De wettelijke 3 dagen bedenktijd voor de koper (niet voor de verkoper). In deze 3 dagen kan koper koopovereenkomst ontbinden zonder kosten.
  • Als er een afspraak is gemaakt voor een bouwtechnische keuring, moet deze ook altijd opgenomen worden in de koopovereenkomst. Alle afspraken worden schriftelijk neergelegd en van paraaf voorzien in de koopovereenkomst. Daardoor kan er later geen discussie over ontstaan. Controleer dit voordat jij met de verkoper het koopcontract ondertekent. De overeenkomst kan ontbonden worden als bijvoorbeeld het herstel van direct noodzakelijk achterstallig onderhoud/gebreken een bepaald afgesproken bedrag overschrijdt. Bijvoorbeeld meer als €4000,-.
  • Onder voorbehoud van financiering die loopt vanaf de mondelinge overeengekomen koop tot 5 weken daarna. Als koper voor deze afgesproken datum weet dat hij geen hypotheek kan krijgen van een bank, dan kan de koper de koop zonder kosten ontbinden door 2 schriftelijke afwijzingen of afwijzing NHG voor te leggen.

Een tweede mogelijkheid bestaat eruit dat de bouwkundige keuring wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd. Dan hoeft er geen bedrag en ontbindende voorwaarden voor herstel van achterstallig onderhoud te worden afgesproken waarboven een koop kan worden ontbonden.