Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

Prijs en aanvaarding


Als je akkoord bent met de verkoper over de verkoopprijs, de sleuteloverdracht, datum tekenen bij de notaris voor eigendomsoverdracht en de aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld: de houtkachel die de verkoper niet heeft aangeboden in de vraagprijs, maar die de verkoper achterlaat omdat dit overeengekomen is tijdens de onderhandeling), is de koop gesloten. 

Aanvullende voorwaarden zijn de bedingen uitgekomen uit de onderhandeling en opgenomen in de koopovereenkomst: men kan onder beding een huis kopen. Als jij als koper een hypotheek nodig hebt dan is een belangrijk beding; met ontbindende voorwaarden van 5 weken onder voorbehoud van financiering. Een ander voorbeeld: onder het beding dat wij, de koper, de houtkachel erbij krijgen.

Dan kan de verkopende partij een koopovereenkomst laten opstellen door bijvoorbeeld een notaris tegen betaling, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst. Alle afspraken gelden pas zodra de koopovereenkomst door beide partijen is getekend of van tevoren akkoord is bevonden. Op het moment dat de wettelijke bedenktijd voor de koper verlopen is en de data van eventuele ontbindende voorwaarden verstreken zijn, wordt de koop definitief. De koper wijst een notaris aan waar de leverings- en hypotheekakte worden opgemaakt en notariële akte wordt ondertekend. In het kader van kosten koper zijn de kosten voor de notaris ook voor rekening van de koper.