Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

De Notaris

Is de verkoop van een huis is pas echt rond als er getekend is bij de notaris. Is dat zo? Pas als de koper is ingeschreven in het kadaster, is de koop rond.

Men is pas eigenaar als koper indien de notaris de koper heeft in geschreven in het kadaster. In theorie kan een verkoper zijn eigendom 1 of 2 maal of zelfs 3 maal zijn eigendom verkopen.

Gaat morgens om 10:00 naar de eerste notaris, tekent daar, ontvangt zijn geld en gaat naar de andere Notaris.

De koper die wordt ingeschreven in het kadaster is juridische eigenaar.

In vele landen is het nog zo geregeld dat men de notaris opdracht moet geven om de koper in te schrijven in het kadaster. Geeft men die opdracht niet, dan gebeurt het ook niet.

In Nederland zijn we gelukkig wat verder als mening ander land. Staat er ook een standaardartikel in de koopovereenkomst dat het de verantwoording is van de notaris dat de notaris eerst moet controleren of er andere transacties zijn gedaan omtrent de betreffende woning. Is dat niet het geval, dan moet hij daarna onverwijld de koper inschrijven in het kadaster en wachten op de bevestiging dat de koper inderdaad is ingeschreven. Daarna mag de notaris pas de resterende koopsom overmaken naar de verkoper.

Op deze wijze is de koper beschermd waardoor hij inderdaad ook juridisch eigenaar is geworden van de gekochte woning.

Het voorlezen van de akte en het tekenen ervan, is niet louter een formele handeling. U dient ook de akte zorgvuldig te hebben doorgelezen. U naam dient juist gespeld te zijn, de geboortedatum dient exact te zijn weergegeven. Er mag geen titel of data verkeerd in staan, ook al is het zo dat het standaard protocollen zijn die iedere notaris en iedere  secretaresse op zijn of jaar harde schrijf van de computer heeft staan.

Anders staan je persoonlijke gegevens ook verkeerd in het kadaster.

Alle afspraken die eerder gemaakt zijn, dienen op de juiste wijze te zijn opgenomen. Notarissen zijn ook maar mensen. Het “theater” bij der notaris stelt dus meer voor dan u denkt, uiteindelijk is er heel wat geld mee gemoeid.

En dat wordt door het beleefd geserveerde kopje koffie niet gecompenseerd.