Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

De oplevering en sleutel


De oplevering is juridisch hét moment dat jij het huis accepteert.

Opleveringsdatum
De opleverdatum wordt je schriftelijk medegedeeld. In het contract staat de bouwtijd uitgedrukt in werkbare werkdagen aangegeven. Het zou kunnen zijn dat er minder gewerkt kon worden door een strenge winter. Dus de exacte datum van oplevering kan nooit bij het tekenen van het contract (koop-/aannemingsovereenkomst) worden opgegeven. Niet alleen een strenge winter kan invloed hebben op de opleverdatum, maar ook ander invloeden zoals het meerwerk.

Oplevering
Bij de oplevering worden eventuele gebreken vastgesteld. Deze worden vastgelegd in een proces verbaal van oplevering. Hiermee is het schriftelijk vastgelegd dat de bouwer de gebreken moet herstellen. Nadat het proces verbaal rapport is opgemaakt krijg je de sleutel.

Sommige bouwers houden voorafgaand aan de oplevering een vooroplevering. De bouwer geeft dan de gelegenheid dat jij het huis kunt inspecteren of alles aanwezig is zoals overeengekomen. Eventuele gebreken kunnen worden opgemerkt en nog voor de oplevering worden herstelt.

Tip: je kunt een professioneel persoon meenemen naar de oplevering die een opleveringkeuring met jou samen uitvoert. Vaak zijn dit bouwtechnische keurders die ook de ervaring hebben met opleveringen van een nieuwbouw huis.