Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

Kopersbegeleiding


De meeste kopers weten niet hoe het proces gaat van het kopen van een nieuwbouw huis tot de oplevering daarvan. Daarom is er een kopersbegeleiding die de kopers gedurende het gehele bouwproces tot aan de oplevering informeren en begeleiden.

Soms zijn de kopersbegeleiders in dienst van de projectontwikkelaar/ bouwende/verkopende partij. Of soms worden deze ingehuurd.

De kopersbegeleider dient de belangen van de koper en de verkopende partij.

Stappen door een kopersbegeleider:

Stap 1: koop van een nieuwbouw huis.

Eerst zal het huis moeten worden gekocht. Voordat men een nieuwbouw huis koopt zal er heel wat informatie aan jou als koper worden verstrekt. Koop je een huis die af wordt opgeleverd of als “casco”? Bij een Casco huis kun je zelf of toch door de bouwer laten afwerken zoals je zelf wil.

Stap 2: Kopersinformatie

Na de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangen de kopers een compleet informatiepakket van het huis. Een persoonlijk gesprek zal in bijna alle gevallen plaatsvinden.

Stap 3: Persoonlijk gesprek

Een aankoop van een nieuwbouw huis doe je niet alle dagen. Misschien maar eenmaal in je leven. Daarom is de koperbegeleider de contact persoon tussen de koper, uitvoerder, onderaannemers, leveranciers en showrooms.

In een persoonlijk gesprek met de koper en de kopersbegeleider worden de wensen van de koper door middel van een keuzelijst en uitleg over de bouwkundige, esthetische en financiële consequenties van de keuzes besproken.

Stap 4: Meer- en minderwerk, keuzes van sanitair, tegelwerk en keuken

Vaak zijn vaste leveranciers van deze onderdelen en kan men in een showroom je keuze bepalen. Alle wijzigingen en keuzes worden opgenomen en tekeningen worden aangepast. Daarna zal er een bevestiging van de veranderingen aan de koper worden gegeven.

Stap 6: De veranderingen en wijzigingen worden uitgevoerd

Nadat de opties, wijzigingen definitief zijn worden alle uitvoerende partijen geïnformeerd. Deze zullen het moeten uitvoeren. De kopersbegeleid(st)er (tegenwoordig zijn er heel veel kundige vrouwen in deze bouwwereld) ziet erop toe dat alle afspraken worden nagekomen.

Stap 7: Tijdens het bouwen

Gedurende het bouwproces wordt het huis met de bijbehorende opties/wijzigingen gerealiseerd. Er worden kijkmiddagen op de bouwplaats georganiseerd om de kopers de vorderingen van huis te laten zien en dat de wijzigingen en opties te laten zien en te laten controleren. Natuurlijk willen kopers ook al vast opmeten voor bijvoorbeeld gordijnen, keukenleveranciers en andere leveranciers de mogelijk te laten komen om in te meten.

De koper zal ook op de hoogte worden gehouden over de bouw door nieuws mails/brieven.

Stap 8: Vooropname

Vaak ca een week of anderhalf voor de daadwerkelijke oplevering vindt er een vooropname van het huis plaats. Dit is bedoeld om opleverpunten voor de oplevering te hebben afgewerkt.

Stap 9: Oplevering en sleuteloverdracht

Bij oplevering wordt het huis aan een eindinspectie onderworpen. De nog niet afgewerkte punten of foutieve punten worden genoteerd en worden zo spoedig mogelijk afgewerkt en verholpen. Bij de oplevering ontvangt de koper ook alle informatie over gebruik, onderhoud en garanties van het huis.

Stap 10:Garantie

Bij klachten kan de koper terecht bij de ontwikkelaar/verkoper/bouwer voor vragen of klachten. Er is een garantieperiode. Laat je goed informeren wanneer deze ingaat en deze eindigt.