Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

De overdracht


Bij een bestaande woning is de eigendomsoverdracht een geen wetenschappelijk proces. Toch is het prettig om te weten wat er precies gebeurt tijdens de overdracht.

Bij de notaris: transportakte en hypotheekakte

Samen naar de notaris, waar vervolgens het tekenen van de transportakte (ook wel: leveringsakte) plaats vindt. De verkoper overhandigt jou de sleutels van het huis en de overdracht is daarmee een feit: Jij bent nu de juridische eigenaar. Voor jou als koper volgt ook de handtekening op hypotheekakte, indien je een hypotheek nodig had voor de aankoop van jouw huis. In deze hypotheekakte staan de afspraken vast met de geldverstrekker voor de hypotheek.

Indien het huis is gekocht met Kosten Koper mag jij als koper de notaris kiezen, omdat jij deze ook mag betalen.

Indien het huis is gekocht met Vrij Op Naam, mag de verkoper de notaris kiezen, omdatde verkoper deze mag betalen.

Een notaris heeft een belangrijke functies

De notaris is de neutrale derde die de eigendomsoverdracht van de woning in goede banen leidt. Hij doet vooronderzoek bij onder andere het Kadaster naar hoe en wanneer de eigendom is verkregen door de verkoper. Hij onderzoekt of er sprake is van bijvoorbeeld erfdienstbaarheden, erfpacht of bijzondere bepalingen. Hij controleert de identiteit van de bij de verkoop betrokken partijen. Hij houdt de waarborgsom of bankgarantie in bewaring tot de eigendomsoverdracht een feit is. Hij ziet er op toe dat beide partijen de benodigde documenten ondertekenen. Hij zorgt ervoor dat na de overdracht de gegevens bij het Kadaster worden aangepast.