Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

Meer- en minderwerk

Vaak worden er meerdere huizen tegelijkertijd gebouwd met o.a. een standaard keuken en standaard badkamer. Het meerwerk geeft de koper de keuze om een andere keuken en badkamer te kiezen. Maar ook om wijzigingen aan te brengen. Zelfs tot een uit-/aanbouw toe. Dat zijn dan de werkzaamheden voor de bouwer die niet in het standaard pakket zijn opgenomen.

Als jij als koper wilt afwijken van deze standaardzaken door bijvoorbeeld een luxe keuken, een uitbouw van de woonkamer of een andere badkamer te kiezen, dat noemt men dit meerwerk. Dit kan ook voor extra stopcontacten of loze leidingen om later deze te kunnen gebruiken. Uiteraard moet jij voor het meerwerk betalen. Om misverstanden te voorkomen komen de keuzes van het meerwerk op papier te staan en worden deze verwerkt in de tekeningen.

Het is toch mooi dat de mogelijkheid er zijn om je wensen tijdens de bouw uit te laten voeren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook een muur weglaten tussen 2 slaapkamers, of juist een extra muur in een ruimte.

Naast het meerwerk of beter gezegd tegenover het meerwerk staat het minderwerk. Je laat een aantal zaken die als standaard zijn meegenomen achterwegen. Men vraagt de bouwer dus bepaalde zaken niet uit te voeren. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat jij zelf het huis wilt gaan schilderen omdat jij zelf een schilder bent en daarmee geld kunt besparen. Of jij wil de badkamer zelf of door een andere bedrijf laten plaatsen. De bouwer heeft dus minder werk aan jouw huis, dus hoef je ook minder te betalen.

Met de kopersbegeleider kun je de wensen van meer- en minderwerk kenbaar maken. zorg wel dat je tijdig aangeeft wat minderwerk is en wat je aan meerwerk wilt. Als het huis zover klaar is dat wijzigingen niet meer uitvoerbaar zijn zonder deels huis te slopen, hoeft de bouwer dit meer- of minderwerk niet meer te accepteren. Of het is gewoon niet meer mogelijk. Het kan ook zijn dat jij werkzaamheden vraagt die in strijd zijn met de opzet van het bouwplan of de norm van het bouwbesluit en bouwverordening.

Jij moet er wel rekening mee houden dat de uitvoering van bepaalde werkzaamheden voor meerwerk de bouwtijd verlengt. Dus je huis wordt later opgeleverd. Bijvoorbeeld 3 extra stopcontact beïnvloed de bouwtijd niet echt. Maar als je een uitbouw wilt, zou het kunnen dat je huis 3 weken later klaar is. De bouwer zal in de offerte van het meerwerk aangeven hoeveel langer het bouwen duurt.

Het meer- en minderwerk zal ook op de tekeningen worden aangepast.

Valt het meerwerk onder de garantie? Indien het onder de verantwoordelijkheid van de bouwer valt. Regel jij het meerwerk zelf door een derde partij in te schakelen en betaal jij direct aan de derde partij dan valt het niet onder de garantie.

Besluit je om overeen te komen met de bouwer dat hij het meer- en minderwerk niet uitvoert, maar door een door jou uitgekozen andere partij laat uitvoeren, vervalt de garantie op alle onderdelen die niet door de bouwer zijn uitgevoerd of als minderwerk zijn vervallen.

Bij een appartementencomplex kan het iets anders liggen met het minderwerk.

Jij kan aangeven dat de bouwer de badkamer niet hoeft te betegelen omdat jij dat zelf wilt gaan doen. Maar de bouwer kan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid hebben om een hoogwaardige afwerking op te leveren in verband met lekkages naar het onderliggende appartement. Hij kan weigeren omdat hij de verantwoording heeft voor een waterdichte oplevering om lekkages te voorkomen.

Kort gezegd: het is mogelijk om bij een nieuwbouw huis heel veel af te wijken van het standaard pakket dat wordt aangeboden, mits je dit tijdig bespreekt en niet in strijd is met het bouwplan en bouwbesluit.