Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

Onderzoeksplicht van de koper


Als koper heb jij een onderzoeksplicht. Van jou als koper mag verwacht worden dat jij de staat van de woning onderzoekt. Gebreken die jij als koper bij de bezichtiging ontdekt, of had kunnen ontdekken, blijven in principe voor jouw rekening en kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd. Als jij overweegt de woning te kopen, is het verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij.

Naast onderzoek naar de bouwkundige aspecten van een huis, dien jij als koper ook de juridische aspecten daarvan te onderzoeken (het komt in elk geval voor jouw rekening wanneer jij dit niet doet). Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar of men mag uitbouwen, verbouwen indien het een monument betreft, erfdienstbaarheden, die wellicht op het te kopen perceel rusten, zoals het recht van overpad.  

Mededelingsplicht van de verkoper

De verkoper is verplicht om jou op de hoogte te brengen van gebreken waarvan hij weet dat ze bestaan. Is er bijvoorbeeld een lekkage of schade die niet echt zichtbaar is, dan moet hij dat vertellen. Als de verkoper dat soort zaken niet meldt, schendt hij zijn mededelingsplicht. Maar dat geldt niet voor gebreken die jij zelf gemakkelijk kunt zien, bijvoorbeeld kozijnen die totaal verrot zijn. De verkoper hoeft jou daar niet uitdrukkelijk op te wijzen.

Woningkeur is een landelijke bureau die alle keuringen kan uitvoeren. Welke keuringen zijn er?

  • Bouwtechnische keuringen
  • Aankoopkeuringen
  • Meekijkkeuringen