Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

Prijs en aanvaarding (de koop is overeengekomen)


Als je akkoord bent over de verkoopprijs, de sleuteloverdracht, datum tekenen bij de notaris voor eigendomsoverdracht en de aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld: de houtkachel die jij als verkoper niet hebt aangeboden in de vraagprijs, laat jij achter omdat dit overeengekomen is tijdens de onderhandeling), is de koop gesloten.

Aanvullende voorwaarden zijn de bedingen uitgekomen uit de onderhandeling en opgenomen in de koopovereenkomst: men kan onder beding een huis kopen. Als de koper een hypotheek nodig heeft dan is een belangrijk beding; met ontbindende voorwaarden van 5 weken onder voorbehoud van financiering. Een ander voorbeeld: onder het beding dat de koper de houtkachel erbij krijgt, omdat dat afgesproken is tijdens de onderhandeling.

Dan kun jij een koopovereenkomst laten opstellen door bijvoorbeeld een notaris tegen betaling, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopovereenkomst door beide partijen is getekend of van tevoren akkoord is bevonden. Op het moment dat de wettelijke bedenktijd verlopen is en de data van eventuele ontbindende voorwaarden verstreken zijn, wordt de koop definitief. De koper wijst een notaris aan waar de leverings- en hypotheekakte worden opgemaakt en de notariële akte wordt ondertekend.

In het kader van kosten koper zijn de kosten voor de notaris ook voor rekening van de koper. Als jij je huis verkoopt onder: Vrij Op Naam, dan mag jij als verkoper een notaris kiezen en deze ook betalen.

Let op: niet alleen de notaris maar ook de overdrachtsbelasting (2% over de verkoopprijs).