Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

Een taxatie kan benodigd zijn voor verschillende doeleinden. Er zijn verschillende taxaties mogelijk. De meest voorkomende taxaties:

  • Taxaties voor hypotheken;

Als jij een huis wil kopen, heb je bij het afsluiten van een hypotheek vaak een taxatierapport nodig. De onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik wordt ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van het huis wanneer jij deze in normale omstandigheden koopt. Het huis is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander dan de eigenaar.

  • Taxaties voor aankoop;

Als jij een huis wilt kopen en de onderhandeling nog moet voeren, is het zinvol om vooraf gaand aan het proces al te weten of de vraagprijs realistisch is.

  • Taxaties voor verkoop;

Als u in eigen beheer een woning wilt verkopen, is het verstandig om voorafgaand aan het te koop zetten van het huis al te weten wat de reële verkoopwaarde is. De onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik wordt ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van het huis wanneer jij deze in normale omstandigheden verkoopt. Het huis is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander dan de eigenaar.

  • Taxatie van nieuwbouw / verbouwing vanaf tekening;

Als je geld wil lenen voor een nieuwbouwwoning of voor een verbouwing, heb je bij het afsluiten van een hypotheek meestal een taxatierapport nodig.

  • Taxaties / tegen taxaties in verband met een scheiding;

Bij echtscheiding / beëindigen van een relatie waar beiden eigenaar zijn van een huis.  

  • Taxaties herbouwwaarde;

De herbouwwaarde van een huis is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal.
Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

  • Taxaties in het kader van de wet op de onroerende zaken (WOZ);

Wanneer u het niet eens bent met de waarde van jouw huis in het kader van de WOZ, dan kan een taxatie, gebaseerd op de juiste gronden, jou helpen om je gelijk te halen.

  • Executiewaarde, vrij van huur en gebruik;

De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?

Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur daartoe aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Voor een taxatierapport, dat nodig is voor een bank, is een gecertificeerde taxateur nodig die het rapport opmaakt.